Om de start van de behandeling met medicijnen zo goed mogelijk te laten verlopen,
is de app myADHDay ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie op:
www.myadhday.nl