3 sterren kwalificatie voor de ADHDgame

De ADHDgame ontvangt een 3 sterren kwalificatie van de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH). Daarmee wordt deze e-learning voor huisartsen erkent als een zeer valide serious game, die voldoet aan de kwaliteitseisen van de DSSH.

De ADHDgame is ontwikkeld voor huisartsen om kennis over een ADHD-consult bij kinderen en volwassenen te vergroten en basisvaardigheden te verbeteren. De huisarts wordt in de praktijk geconfronteerd met vragen over gedrag van kinderen en over ADHD. Het zijn vaak de ouders en/of leerkrachten die vragen om diagnostiek en behandeling. Daarnaast zijn er ook psychiaters en kinderartsen, die verzoeken medicatie te continueren. Ook is er veel maatschappelijke aandacht voor ADHD, en zijn er zorgen over mogelijke overdiagnostiek en overbehandeling van ADHD. Aan de andere kant kan het ook zijn dat de huisarts ADHD niet (tijdig) herkent. Hierdoor kunnen kinderen onnodig schade oplopen en dat kan hun functioneren negatief beïnvloeden. Door het spelen van deze game leert de huisarts meer over het signaleren en screenen van patiënten, de symptomen herkennen en mogelijke behandelopties.

Dr. Rob Pereira, kinderarts MC Kinderplein:

“Basisvaardigheden trainen in een virtuele omgeving is de nieuwe manier van leren!”

De ADHDgame is nu beschikbaar in de App store en Google Play store. Accreditatie is toegekend door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) eerstelijns artsen. Meer informatie is te vinden op https://www.adhdgame.nl/.