Over ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit (Hyper)activity Disorder. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ADHD wordt veroorzaakt door een onderliggende neurobiologische stofwisselings- en functionele stoornis in de hersenen. Het gaat hier om een verstoring van het evenwicht tussen de neurotransmitters dopamine en noradrenaline, die een belangrijke rol spelen bij de overdracht van prikkels in de zenuwcellen. Als deze neurotransmitters niet in balans zijn, leidt dit tot een gebrekkige informatieverwerking in de aangetaste delen van de hersenen. Dit heeft een negatief effect op het concentratievermogen, de perceptie en de impulscontrole van de persoon met ADHD.

“Maar wanneer
is er sprake
van ADHD bij
kinderen?”

Symptomen ADHD

ADHD wordt gekenmerkt door drie kernsymptomen:

 

  • Aandachtstekortstoornis
  • Hyperactiviteit
  • Impulsiviteit

Bijkomende symptomen ADHD

 

Daarnaast kunnen zich nog verschillende bijkomende symptomen voordoen, zoals agressief of wanordelijk gedrag. Ook kunnen zogenaamde “comorbide” stoornissen optreden, zoals dyslexie of een antisociale gedragsstoornis.

ADHD

 

Meer informatie over ADHD kun je vinden op:

www.adhdgids.nl

 

ADHD en...

Informatieve brochures over brede maatschappelijke thema’s

X