Kinderen en adolescenten

Ongeveer 2-6% van de kinderen en jongeren lijdt aan ADHD. Ieder kind is wel eens rusteloos en heeft soms meer moeite om zich te concentreren. Het is ook normaal dat kinderen soms niet mee willen werken. Maar wanneer is er sprake van ADHD bij kinderen?
Ouders blijven zich vaak lang afvragen of hun kind daadwerkelijk ADHD heeft. Sociaal opvallend gedrag, hyperactiviteit of het niet opletten hoeven niet persé te betekenen dat het kind ADHD heeft. Het is van fundamenteel belang dat er zorgvuldig gekeken wordt, niet alleen naar de persoonlijkheid en de ontwikkeling van het kind, maar ook naar de familie en de omgeving.

De volgende kenmerken kunnen duiden op ADHD, maar bieden geen zekerheid:

• Moeite met stil zitten
• Veel praten, niet luisteren naar een ander en deze onderbreken
• Moeite om te focussen op een taak en is snel afgeleid
• Veel slordigheids- of onbedoelde fouten maken en niet op details letten
• Lastig om structuur en orde te creëren
• Verliezen en vergeten van dingen

Het is uitermate belangrijk voor een ADHD-diagnose dat symptomen zich bijvoorbeeld minimaal al een half jaar voordoen en problemen veroorzaken op verschillende gebieden – zoals op het gebied van familie, school en recreatie.

 

“Maar wanneer
is er sprake
van ADHD bij
kinderen?”

Kinderen met ADHD en hun krachtige eigenschappen

Vaak hebben de symptomen van ADHD een negatieve lading. Er zijn bij kinderen met ADHD echter ook zeer sterke punten te benoemen:
• Enthousiasme
• Fanatiek in sporten
• Hyperfocus bij interessante dingen
• Spontaan
• Humor
• Zorgzaam
• Ondernemend, initiatiefrijk
• Fantasierijk
• Sterk rechtvaardigheidsgevoel
• Duidelijk en direct in de communicatie

  Diagnose ADHD bij kinderen

  In de meeste gevallen wordt aan de hand van systematisch verkregen gegevens van de patiënt zelf en zijn omgeving zoals ouders, leerkrachten etc. en door onderzoek door diverse deskundigen uit de medische en psychologische beroepsgroep een diagnose gesteld.
  De diagnose kan alleen worden gesteld door behandelaren die hiervoor zijn opgeleid, zoals een kinder- en jeugdpsychiater of een in ADHD gespecialiseerde kinderarts.

  Behandeling

  Er bestaat nog geen remedie tegen ADHD. Daarom ligt de focus op het behandelen van de ADHD-symptomen. Het belangrijkste doel is om vooral de hyperactieve, onoplettende en impulsieve gedragspatronen zo veel mogelijk te normaliseren. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen met ADHD zich kunnen ontwikkelen op een wijze die bij hun leeftijd past en worden opgenomen in hun sociale omgeving (familie, school, vrije tijd). Indien er sprake is van een aanzienlijke psychische belasting kan het gebruik van medicijnen helpen om de symptomen te verlichten en hier beter om kunnen gaan met ADHD in het dagelijkse leven. Geneesmiddelen worden vaak gebruikt in combinatie met andere therapeutische opties.

   ADHD

    

   Meer informatie over ADHD kun je vinden op:

   www.adhdgids.nl

    

   ADHD en...

   Informatieve brochures over brede maatschappelijke thema’s

   X